zaterdag 22 mei 2021

Heer, Ene God van Israël, Uw Zoon Jezus Messias ontfermde zich met grote barmhartigheid over de kwetsbaren die Hij ontmoette op zijn tochten: over de zieken, de armen en de weduwen. Wij bidden U op deze laatste dag van de week om Uw bescherming voor kwetsbare mensen die slachtoffer zijn van de grote sociale veranderingen in onze wereld. Geef dat zij Jezus Christus ontdekken, onderkennen en omarmen, en hun leven bouwen op de vaste rots van het katholieke geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de Franciscaanse martelaren van Japan, door Christus onze Heer.