Heer God, vreugde van Israël: U hebt de Trooster en Helper, Uw heilige Geest aan Uw Kerk geschonken. Wij bidden U voor de Pakistaanse Christenen, speciaal voor hen die de Blijde Boodschap uitdragen in woord en in daad. Mogen zij met deze goddelijk geïnspireerde woorden hun naasten raken, inspireren en bemoedigen. Mogen velen van hun jonge landgenoten zich bekeren tot Jezus de Messias. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Vincentius, diaken, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.