God van Jakob, Gij hebt Uw volk Israël uitverkoren om een teken te zijn voor de volkeren. Op deze Sabbatdag danken wij U voor mensen van goede wil in Vietnam die zich met toewijding inzetten voor vrede en verzoening tussen te volkeren. Geef dat zij goede contacten houden met de Kerk, die teken en instrument is van de vrede van Jezus Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Koningin van de vrede, door Christus onze Heer.