Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus is de deur die wij binnen moeten gaan om gered te worden. Hij is de Weg die leidt naar U. Hij is de Goede Herder en het Lam. Wij danken U voor Zijn komst in onze wereld en bidden U dat ons wachten op Zijn komst met Kerstmis uitloopt op een vreugdevolle hoop op Zijn komst op het einde der tijden. Door Christus onze Heer.