Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U bidden om arbeiders, want de oogst is groot. Vol vertrouwen bidden wij U daarom dat velen in Turkije zich bekeren tot Uw Zoon en dat uit deze groep nieuwe Christenen vele mannen en vrouwen opstaan die zich willen wijden aan het religieuze leven. Schenk aan vele Turken een vurig geloof in de Goede Boodschap. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Josephine Leroux, maagd en martelares, door Christus onze Heer.