Almachtige God, Uw vleesgeworden Woord, Jezus Christus, schenkt ons het eeuwige leven. Wij willen U danken U voor de Russische Christenen van verschillende kerkgenootschappen die zich inzetten voor de noden van hun landgenoten. Geef dat hun toewijding veel goeds mag betekenen voor de inwoners van dit enorme land. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaar Mauritius en zijn gezellen, door Christus onze Heer.