Goede God,Uw Zoon Jezus Christus heeft mensen nieuw leven geschonken. Wij bidden U dat jongeren in Afghanistan via het internet bezield raken door het voorbeeld van Uw Zoon. Dat Uw Kerk in Afghanistan mag groeien in geloof en in aantal en een krachtig teken mag zijn van Uw liefde voor alle Afghanen. Wij danken U voor alle geloofsverkondigers in dit land. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige John Fisher en de heilige Thomas More, martelaren, door Christus onze Heer.