God van Abraham, Gij hebt Uw volk Israël gebracht naar het land van belofte en vrijheid. Wij willen U in deze eerste week van het Paasfeest speciaal bidden voor onze broeders en zusters die geen vrijheid kennen en die gevangen zitten omwille van hun geloof in Uw Zoon. Wij vragen U dat hun getuigenis vrucht mag dragen. Geef dat zij in hun gevangenschap weten dat wij hen nabij zijn in ons gebed. Door Christus onze Heer.