Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Messias heeft zijn ene, heilige, katholieke Kerk gebouwd op de belijdenis van de apostelen. Wij vragen U: blijf de Kerk beademen met Uw heilige Geest opdat zij stand houdt als lichtbaken van wijsheid in de verwarring van onze tijd. Wij bidden U voor Uw Kerk in nood, waar ook ter wereld. Om het staken van de vervolgingen en om een vast geloof voor de vervolgden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus, apostel en martelaar, door Christus onze Heer.