zaterdag 21 oktober 2023

Almachtige God, Uw leven gevende heilige Geest geeft U aan hen die daarvoor bidden en openstaan. Wij danken U voor de goede mensen in Algerije die voorzichtig opkomen voor godsdienstvrijheid in dit land. Geef dat hun invloed groeit en dat zij hun landgenoten overtuigen van het recht van mannen en vrouwen om hun eigen levensovertuiging te kiezen. Wij bidden U: bescherm deze mensen van goede wil en schenk hun wijsheid en prudentie bij de opbouw van Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus Yu Tae-Ch’ol, lekengelovige, martelaar tijdens de Koreaanse vervolgingen, door Christus onze Heer.