zaterdag 21 november 2020

Almachtige God, met krachtige arm hebt Gij uw volk Israël bevrijd uit de macht van Farao, de Koning van Egypte. Wij willen U vandaag bidden voor allen die onterecht gevangen zitten – vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Geef dat gerechtigheid geschiedt en dat zij hun lichamelijke vrijheid herkrijgen. Versterk hun geestelijke en mentale vrijheid tijdens hun gevangenschap en geef dat zij zich verlaten op de liefde van uw Zoon die gekomen is om mensen te redden uit hun nood. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.