zaterdag 21 mei 2022

Ene, almachtige God van Israël, U hebt steeds omgezien naar Uw volk dat leed onder Farao en het met krachtige arm weggeleid naar het land van de ware vrijheid. Wij bidden U voor de toekomst van alle inwoners van de Verenigde Staten. Dat zij samen blijven bouwen aan een maatschappij waar gerechtigheid en de vrede van Christus heersen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Christian de Chergé en zijn medebroeders, monniken en martelaren, vermoord in Algerije, door Christus onze Heer.