zaterdag 21 januari 2023

God van Abraham, vreugde van Israël: Uw heilige Geest bezielt mensen om goed te zijn en goed te doen. Wij bidden U vandaag uit dank voor de gelovigen, religieuzen, diakens en priesters die in Engeland het Evangelie van Christus uitdragen in preken, catechese, vrijwilligerswerk en daden van naastenliefde. Mogen zij hun landgenoten blijven raken, inspireren en bemoedigen. Mogen velen in Engeland zich bekeren en vragen om de sacramenten van Christus Kerk te ontvangen. Dit bidden wij U op voorspraak van de zalige Thomas Reynolds, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.