zaterdag 21 augustus 2021

Heer onze God, Jezus Christus Uw welbeminde Zoon heeft beloofd dat hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U op deze Sabbat voor de jongeren die wonen in Laos. Wij vragen U: open hun hart voor Jezus Christus, voor zijn Blijde Boodschap ten leven en voor zijn Kerk. Wij danken U voor hen die met voorzichtigheid en overtuiging het Evangelie verkondigen in Laos. Zegen hun missionaire arbeid en bescherm hen tegen geweld. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Bruno Zembol, minderbroeder en martelaar, door Christus onze Heer.