God van gerechtigheid en vrede, in de geschiedenis van Uw volk Israël hebt U zich geopenbaard als een God die vrede en gerechtigheid wil voor alle mensen. Wij bidden U op deze Sabbat voor allen in India die een goede opleiding hebben kunnen genieten. Dat zij hun kennis, talenten en vermogen inzetten in dienst van hun naasten. Schenk hun Uw Geest van wijsheid en liefde. Door Christus onze Heer.