Heer onze God, U hebt Uw volk Israël uitverkoren en uit de gevangenschap van Egypte geleid naar het Land van belofte en vrijheid. Wij willen U vandaag bidden voor alle vrouwen in Iran die vastzitten in gevangenissen. Wij bidden U vandaag ook voor hun bewakers en rechters: dat zij oog en oor krijgen voor Uw Goede Boodschap en hun naasten gaan zien als hun eigen broeders en zusters. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.