God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat Hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U daarom voor alle bewoners van Somalië en Djibouti: dat Gij hun ogen en oren opent voor het Evangelie en dat Gij hun hart ontvankelijk maakt voor Uw levend Woord. Wij danken U voor alle lokale geloofsverkondigers. Bemoedig hen bij hun arbeid omwille van Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ursula en gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.