Eeuwige God, U hebt het hart van vele jonge mensen in Sri Lanka geopend voor het Evangelie. Wij danken u daarvoor en bidden speciaal voor een verdieping van het geloof van deze jongeren. Dat zij steeds meer lijken op Uw Zoon en Zijn Boodschap met succes verkondigen aan hun leeftijdsgenoten. Bemoedig hen en schenk hun Uw Geest. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Matteüs, apostel en evangelist, door Christus onze Heer.