God van Abraham, Gij hebt Uw volk Israël als een teken gesteld voor alle volkeren. Wij willen U vandaag op deze Sabbat bidden voor Uw Kerk in het Midden Oosten. Geef dat zij, door ons gebed, zich gesterkt voelt in haar geloof, en geef dat ons eigen geloof mag groeien door het voorbeeld van trouw en standvastigheid van onze broeders en zusters daar. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Christophorus Magallaen en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.