Heer onze God, U hebt Uw volk Israël met machtige hand weggevoerd uit de gevangenschap van Farao en geleid naar het beloofde land. Wij willen U vandaag bidden voor mensen die onterecht gevangenen zitten in Pakistan, vaak omwille van hun trouw aan Uw Zoon. Wij bidden U ook voor hun bewakers en rechters: dat hun hart open gaat voor de Goede Boodschap en dat zij hun naasten gaan zien als hun eigen broeders en zusters. Door Christus onze Heer.