Heer, God van Israël, Uw levend Woord kwam als Licht in de duisternis om ons te verlichten. Wij vragen vandaag Uw zegen voor de mensen van goede wil in Cuba die zich het lot van hun armere naasten aantrekken. Geef dat hun daden van naastenliefde als gist in de samenleving werken en bijdragen aan de opbouw van Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agnes, martelares, door Christus onze Heer.