zaterdag 20 mei 2023

God van Jakob, U hebt Uw volk Israël met krachtige arm weggeleid uit de slavernij naar het land van melk en honing. Wij bidden op deze Sabbatdag voor de toekomst van de jonge inwoners van Europa. Dat zij Uw Geest van verdraagzaamheid, wijsheid en liefde ontvangen, om samen te bouwen aan een samenleving waar recht, gerechtigheid en vrede heersen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Basilla van Rome, martelares tijdens vervolgingen door de Romeinse keizer Diocletianus, door Christus onze Heer.