zaterdag 20 maart 2021

God van Israël, U hebt Uw volk veertig jaar gevoed met manna op zijn woestijntocht naar het land van belofte. Wij bidden U in deze Veertigdagentijd voor mensen die onder armoede lijden in Iran – speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Geef dat deze mensen dagelijks ontvangen wat zij nodig hebben naar lichaam en ziel. Geef dat zij de ware manna uit de hemel, Jezus Messias, leren kennen en komen tot geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Nikollë Prennushi, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.