God onze goede Herder, Jezus Christus heeft gevraagd dat wij bidden om arbeiders die Uw kudde kunnen hoeden. Wij bidden daarom om roepingen in Pakistan tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. Om bekwame leiders, vurige verkondigers en liefdevolle verzorgers. Schenk Uw Kerk ook contemplatieven: monniken en monialen, kluizenaars en kluizenaressen die van U getuigen met een leven van stilte, eenvoud en gebed. Door Christus onze Heer.