zaterdag 20 augustus 2022

Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Messias is de poort naar waarachtig mens-zijn en hemels geluk. Wij vragen U vandaag om Uw liefdevolle nabijheid voor alle kinderen op de Filipijnen die lijden onder ziekte, onrecht, uitbuiting en armoede – speciaal voor hen die wonen en opgroeien in de vervuiling en drukte van de sloppenwijken. Wij vragen U, Heer: zegen hen met de gave van Uw Geest. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Leovigild van Córdoba, monnik en priester, martelaar tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.