zaterdag 20 april 2024

Grote en sterke God, Uw Zoon Jezus, de Verrezene, is Heer van al wat leeft. Hij is waarlijk verrezen uit de doden. Tijdens deze Paastijd vragen wij Uw zegen voor alle verkondigers van het Evangelie. Wij bidden U speciaal voor hen die de Paasboodschap verkondigen op plekken die geteisterd worden door de vervolging van christenen. Wij vragen Uw bescherming voor hen. Schenk hun vreugde en moed bij hun werk en een grote liefde voor U en voor alle mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Sara van Antiochië, moeder, martelares tijdens vervolgingen onder de Romeinse keizer Diocletianus, door Christus onze Heer.