God van vrede en gerechtigheid, het zaaigoed van Uw Koninkrijk ontkiemt en groeit in goede aarde, en levert vrucht op. Wij bidden U: open de oren van velen in Bangladesh voor het Evangelie. Laat Uw Woord wortel schieten in hun hart en gestalte krijgen in hun leven van alledag, opdat het veelvoudig vrucht draagt voor hen en voor hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Magdalena van Nagasaki, martelares, door Christus onze Heer.