Almachtige God, U hebt de dorst van Uw volk Israël gelest met water uit de rots in de woestijn. Wij willen U vandaag speciaal bidden om genoeg schoon water voor alle inwoners van Egypte. Dat de levensbehoeften alle Egyptenaren vervuld worden. Wij vragen Uw zegen voor alle mensen van goede wil die zich inzetten voor een beter leven voor de inwoners van Egypte. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Bernardus, abt en kerkleraar, door Christus onze Heer.