Almachtige God, U bent de enige bron van ware vrede en gerechtigheid. Wij bidden U vandaag voor allen die politieke en financiële macht uitoefenen in Zuid-Afrika. Geef dat zij het welzijn van al hun landgenoten steeds voor ogen houden. Open hun hart voor Uw Blijde Boodschap, opdat zij mogen groeien in Christelijke wijsheid en in liefde voor U en voor hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Apollinarius, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.

_x000D_