Heer, God van Israël, Uw Zoon Jezus Messias trok zich het lot aan van zieken, armen en weduwen. Wij bidden U op deze dag om Uw bescherming voor alle mensen die aan de rand van de samenleving wonen in zuidelijk Afrika. Wees hen nabij met Uw liefdevolle zorg en schenk hun hoop op een beter leven. Door Christus onze Heer.