Heer God, vreugde van Israël: U hebt de Trooster en Helper, Uw heilige Geest aan Uw Kerk geschonken. Wij bidden U voor de Turkse Christenen, die het Evangelie uitdragen, in woord en in daad. Mogen zij met de Blijde Boodschap hun naasten raken, inspireren en bemoedigen. Mogen velen van hun landgenoten zich bekeren tot Jezus Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Fabianus, paus en martelaar, door Christus onze Heer.