zaterdag 2 september 2023

Barmhartige God, U hebt de mensen geschapen om in vrede het leven met elkaar te delen ter ere van U. Wij bidden U voor ministers, rechters en religieuze leiders in Mali. Wij vragen U dat zij Uw liefde steeds handen en voeten geven in hun dagelijkse zorg voor hun landgenoten. Geef dat vele jonge inwoners van Mali de weg naar de Kerk vinden en zich bekeren: dat hun geloof steeds dieper wortelt, en vrucht draagt voor de wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Solomon le Clerq, priester, martelaar tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.