zaterdag 2 oktober 2021

Heer onze God, de Mensenzoon Jezus Christus heeft zijn apostelen beloofd bij ons te blijven tot zijn komst op de eindtijd. Wij danken U dat Gij uw Kerk in nood inderdaad steeds nabij bent, en ons blijft bemoedigen en sterken met uw Heilige Geest. Wij bidden U dat uw Kerk stand houdt in de vele vervolgingen van onze tijd en dat zij blijft getuigen van uw liefde voor alle mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Maria Anna Kratochwil, religieuze, martelares tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.