Goede God, Uw heilige Geest bezielt mannen en vrouwen om zich in te zetten voor het welzijn van hun naasten. Vandaag willen wij op verzoek van Paus Franciscus bidden dat de diakens, trouw aan hun dienstwerk aan het Woord en aan de armen, een krachtig teken mogen zijn voor de hele Kerk. Geef dat hun levensstaat jonge mensen inspireert om Jezus Christus na te volgen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Athanasius, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.