zaterdag 2 maart 2024

Goede God, Jezus Christus, Uw geliefde Zoon, heeft zichzelf ontledigd en de gedaante van een slaaf op zich genomen. Uit vrije wil heeft hij zichzelf overgeleverd aan de kruisdood om ons te verzoenen met U. Wij bidden U tijdens deze Vastentijd van bezinning en boetedoening om Uw zegen voor alle mensen van goede wil; voor hen die vrede en gerechtigheid zoeken; voor hen die de Goede Boodschap verkondigen als brood ten leven. Vergeef ons onze zonden en genees ons van onze gebrokenheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de vier martelaren van Porto Romano, vermoord tijdens de vervolgingen onder de Romeinse keizer Diocletianus, door Christus onze Heer.