zaterdag 2 juli 2022

Goede God, Gij hebt U in Jezus Christus geopenbaard als een God van vrede, gerechtigheid en liefde. Wij bidden U: laat Uw zegen neerdalen over de inwoners van Noord-Korea en geef dat gerechtigheid, vrijheid en vrede overwinnen waar nu onrecht en ernstig geweld heersen. Open de ogen van vele Noord-Koreanen voor het Evangelie en geef dat zij zich bekeren tot U. Dit vragen wij U op voorspraak van de martelaren van Seoul, Korea, door Christus onze Heer.