zaterdag 2 januari 2021

Barmhartige God, U schenkt de wereld Jezus van Nazareth, het Kindje van Bethlehem als Vredevorst en Redder. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij U om de genade om open te staan voor onze broeders en zusters van andere levensbeschouwingen en religies. Dat wij voor elkaar bidden en elkaar bijstaan met daden van naastenliefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, kerkleraren, door Christus onze Heer.