zaterdag 2 december 2023

God van Abraham en Sara, Jezus van Nazareth, Uw Gezalfde heeft gevraagd dat wij U steeds bidden om arbeiders voor de grote oogst. Wij vragen U daarom: open de harten van de inwoners van Soedan voor Uw roepende stem. Geef Uw kleine vervolgde Kerk in Soedan bezielde priesters en diakens, catechisten en religieuzen, die Uw Woord van liefde willen verkondigen aan hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Zef Palaj, priester, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Albanië, door Christus onze Heer.