zaterdag 19 september 2020

Heer onze God, Uw Zoon Jezus Messias is het levende brood dat uit de hemel is gedaald om ons te voeden. Wij bidden U vandaag voor de verschillende bevolkingsgroepen in Burkina Faso. Dat zij met elkaar leven en werken in de vrede van Christus en samen bouwen aan een maatschappij waar eenieder vrij is om het Evangelie te volgen en te verkondigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige bisschop en martelaar Januarius, door Christus onze Heer.