zaterdag 19 november 2022 

Schepper God, de heilige martelaren hebben met grote overtuiging Uw lof bezongen tot in de dood. Wij bidden U vandaag om inzicht, helderheid en wijsheid voor jonge mensen in Brazilië die een zinvolle weg zoeken in het leven. Geef dat zij de Blijde Boodschap van Jezus Christus ontdekken en omarmen, en uitdragen aan hun leeftijdsgenoten.  Wij vertrouwen op Uw genade en zegen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.