zaterdag 19 maart 2022

God onze goede Vader, Uw Zoon Jezus Messias noemde U ‘Abba’. Vandaag bidden wij U voor alle huisvaders in China. Geef dat zij hun kinderen met liefde, geduld en wijsheid opvoeden samen met hun echtgenote. Geef dat zij het geestelijke en materiële welzijn van hun kroost behartigen en inzien dat de Boodschap van Jezus Christus de enige weg is naar ware menselijke ontplooiing. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige Jozef, door Christus onze Heer.