zaterdag 19 juni 2021

Almachtige God, Jezus Messias schenkt gebroken mensen nieuw leven en hoop op betere tijden. Wij bidden U met vertrouwen voor Uw Kerk in Mozambique. Dat vele jonge mensen bezield raken door het voorbeeld van Jezus van Nazareth. Dat Uw Kerk in dit land mag groeien in geloof en in aantal, om zo een krachtig teken te zijn van Uw liefde – speciaal voor de armen. Bemoedig allen bij hun arbeid en schenk hun innerlijke vrede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Rémi Isoré, priester en martelaar, door Christus onze Heer.