zaterdag 19 februari 2022

Ene God van Israël, U hebt Jozua aangesteld om Uw volk het beloofde land binnen te leiden. Wij danken U voor de nieuwe Jozua, Jezus Messias, die ons het eeuwige leven wijst en binnenleidt. Wij bidden U vandaag voor allen die zijn Blijde Boodschap verkondigen aan hun naasten en hen zo de weg wijzen naar geestelijke groei en het eeuwige geluk. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Józef Zaplata, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.