zaterdag 19 augustus 2023

Barmhartige God, Jezus Messias heeft de mensheid zicht gegeven op Uw liefde. Wij bidden U op deze dag voor de jongeren in Japan die zoekende zijn naar zingeving. Wij vragen U: open hun hart voor Jezus Christus, voor zijn Blijde Boodschap ten leven, en voor zijn Kerk. Wij danken U voor jonge mensen in Japan die met de juiste woorden het Evangelie verkondigen aan hun leeftijdgenoten. Zegen hun woorden, en schenk hun geduld en vertrouwen. Dit vragen wij U op voorspraak van de Martelaren van Nagasaki, Japan, door Christus onze Heer.