God van liefde, in de geschiedenis van Uw volk Israël hebt U zich geopenbaard als een God van vrijheid en gerechtigheid. Wij bidden U op deze Sabbatdag voor regeringsleiders en machthebbers in het Nabije Oosten. Geef dat zij steeds met bezonnenheid en doortastendheid de vrede en gerechtigheid blijven zoeken, en zo bijdragen aan het welzijn en de toekomst van hun landgenoten. Door Christus onze Heer.