Almachtige God, U hebt vele mannen en vrouwen de moed geschonken om alles te verlaten omwille van het Evangelie. Wij denken vandaag speciaal aan hen die in het geheim als missionaris werken in Iran. Wij bidden U voor nieuwe roepingen om de Blijde Boodschap te verkondigen aan mensen die in onwetendheid leven en de liefde van Jezus Christus nog niet kennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Isaac Jogues, martelaar, door Christus onze Heer.