Levende God, Uw Zoon Jezus Christus is de poort naar het hemelse geluk. Wij vragen U vandaag om Uw liefdevolle nabijheid voor alle mensen in Mexico die lijden onder ziekte, onrecht, eenzaamheid en armoede – speciaal voor hen die wonen in de vervuiling van de grote steden. Wij vragen U, Heer: zegen deze mannen, vrouwen en kinderen en schenk hen hoop op betere tijden. Door Christus onze Heer.