Heer, God van Israël, Uw Zoon Jezus Messias trok zich het lot aan van zieken, armen en weduwen. Wij bidden U op deze laatste dag van de week om Uw bescherming voor alle mensen die slachtoffer zijn van de grote sociale veranderingen in China. Geef dat zij hun leven leren bouwen op Uw Zoon en op Zijn Kerk. Wees hun nabij met Uw liefdevolle zorg en schenk hun hoop in de toekomst. Door Christus onze Heer.