God van Israël, U hebt Uw volk Israël beschermd tegen de woede en macht van Farao en geleid met krachtige arm door zee en woestijn naar het Land van beloften. Wij bidden U op deze laatste dag van de week om bescherming voor mensen die vervolgd worden omwille van hun geloof in Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Bescherm hen tegen de woede en macht van hun vervolgers, blijf hen nabij en schenk hun moed en hoop in gevaarlijke tijden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jozef, door Christus onze Heer.