zaterdag 18 september 2021

Barmhartige God, U hebt vele mannen en vrouwen de moed geschonken om alles te verlaten omwille van Jezus Christus. Wij denken vandaag speciaal aan de religieuze gemeenschappen in Oeganda die bidden voor vrede in hun land en in de wereld. Geef dat zij trouw blijven aan hun roeping en de eenheid van de Kerk steeds blijven zoeken. Wij bidden U voor nieuwe kloosterroepingen in Afrika en in Europa. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Daudi Okelo, catechist, martelaar tijdens de Oegandese vervolgingen, door Christus onze Heer.